(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Sáu, 28/02/2020 09:59
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Thông số Long đen cho Lưỡi Cưa Gỗ Hợp Kim
Thứ Tư, 27/02/2013 02:44 Sáng

Reduction Rings

 


 

Reduction Rings  

 

d

20

20

20

22

25

25

25,4

25,4

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

d1

12,75

15

16

20

20

20

16

20

12,75

15

16

18

20

20

22

24

25

25,4

B

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,4

1,8

1,4

1,8

1,8

1,8

1,8

2,2

1,8

1,8

1,8

1,8

 

d

32

32

32

32

32

35

35

40

40

40

40

50

50

d1

20

25

25,4

25,4

30

30

32

30

32

32

35

30

30

B

2,2

2,2

1,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

3,5

2,2

2,2

2,2

 

d - outer diameter,      d1 - inner diameter,                 B - thickness [mm]

d - đường kính trục      d1 -  đường kính long đen        B - chiều dày thân lưỡi (mm)

Các tin tức khác: