(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Sáu, 28/02/2020 09:09
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Quy tắc an toàn khi sử dụng Lưỡi Cưa Vòng/ Cưa Vanh/ Cưa Lọng
Thứ Sáu, 19/10/2012 10:19 Sáng

Cách khắc phục sự cố

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến sự cố khi cưa đối với lưỡi cưa thẳng là chọn sai kiểu lưỡi cưa, kích thước lưỡi cưa hoặc hỏng bước răng đối với loại vật liệu khác nhau. Nguyên nhân phổ biến thứ hai là sai hiệu suất của cưa hoặc lưỡi cưa bị cùn.

The most common  causes  of trouble while cutting with band saw blades is wrong choice of band saw blade type, dimensions of blade  or wrong  tooth  pitch  for particular material. The second  most  common problem is wrong performance of cutting  conditions and usage  of insufficiently set or dull band saw blade.

Vấn đề thường gặp

Most common problem

 

Nguyên nhân có thể

Probable reason

 

Giải pháp

Solution

 

 

 

 

 

 

 

Vỡ / rạn nứt lưỡi

●  Sai bước răng

●  Chọn lưỡi cưa sao cho có từ 3 - 5 răng cắt vào vật liệu

●  Lưỡi bị kéo căng quá mức

●  Giảm độ căng bánh dẫn động

●  Đưa vật liệu vào nhanh

●  Giảm lực để vật liệu vào lưỡi

 

●  Răng mắc vào vật liệu cắt

●  Điều chỉnh khoảng cách giữa lưỡi và vật liệu tối thiểu là

10mm trước khi cắt

●  Đường kính bánh xe dẫn động quá nhỏ

●  Dùng lưỡi mỏng hơn

●  Ép mạnh lên lưỡi cưa

●  Chỉnh bằng tay

●  Ma sát của lưỡi với bánh đỡ

●  Điều chỉnh 2 bãnh dẫn song song

 

 

 

 

 

Cắt chậm

●  Đưa vật liệu vào nhanh

●  Giảm tốc độ đưa vật liệu

●  Lưỡi cưa không đủ độ thẳng

●  Nắn thẳng lưỡi cưa

●  Đầu đường răng hỏng

●  Dùng lưỡi có đầu răng cứng

●  Dung sai giữa bánh xe dẫn hướng và lưỡi

●  Điều chỉnh bánh dẫn hướng

●  Khoảng cách lớn giữa tấm dẫn hướng và vật liệu

 

●  Điều chỉnh dẫn hướng

 

Cắt phá vết cắt

●  Đưa vật liệu vào nhanh

●  Điều chỉnh chế độ cắt

●  Bước răng sai

●  Dùng lưỡi có bước răng chính xác

 

Cùn lưỡi

●  Cưa bằng răng sau

●  Quay lại lưỡi cưa

● Tốc độ cắt cao

●  Giảm tốc độ cắt

 

 

 

Vỡ răng

●  Áp suất lên lưỡi cao

●  Giảm tốc đưa vật liệu

●  Chọn bước răng sai

●  Dùng lưỡi có bước răng chính xác

●  Cưa bằng răng sau

●  Quay lại lưỡi cưa

●  Vật liệu cưa bị bẩn

●  Không cắt lại những chỗ bẩn

 

Bị vặn lưỡi

●  Lưỡi bị kẹt khi cắt

●  Giảm tốc độ đưa vật liệu

●  Dẫn hướng bị sai

●  Điều chỉnh dẫn hướng

 

Quy tắc an toàn khi sử dụng Lưỡi cưa vòng

Lưỡi cưa vòng thường dùng để xẻ khe, cắt gỗ tròn, hợp kim nhẹ. Có thể đưa nguyên liệu bằng máy hoặc bằng tay. Sau đây là những quy tắc an toàn khi sử dụng lưỡi cưa thẳng:

●  Khi mở/đóng hàng thao tác bằng tay hết sức thận trọng, có thể bị đứt tay do lưỡi cưa rất sắc nhọn

●  Khi di chuyển lưỡi cưa cần đóng gói thích hợp

●  Kiểm tra cạnh cắt, kiểm tra máy cắt

●  Phải tắt máy khi thay cưa.

Nguồn: Woodworking Tools - Catalogue 2012 (A&B TOOLS) 

Các tin tức khác: