(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Sáu, 28/02/2020 09:06
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Hướng dẫn sử dụng Lưỡi Cưa Gỗ Hợp Kim Tiệp PILANA - Châu Âu
Thứ Sáu, 19/10/2012 10:19 Sáng

Để đảm bảo đạt chất lượng cắt, chúng tôi khuyến cáo khách hàng tuân theo một số nguyên tắc sau:

▪ Máy cưa phải  được  đặt trong điều  kiện  cân  bằng  tốt  nhất, không rung.

▪ Sử dụng một bộ đĩa đệm hai bên cố định lưỡi cưa với trục máy. Đường kính hai đĩa đệm bằng nhau, kích thước 1/3 đường kính lưỡi cưa.

▪ Đĩa đệm phải  sạch, nhất thiết kiểm tra kỹ trong trường hợp đĩa lỏng.

▪ Kiểm tra trục quay của máy, tuyệt đối phải đồng trục (hình 1)

▪ Răng cưa  phải  luôn  được mài sắc theo góc độ chuẩn.

▪   Nếu   gia công thêm lỗ trong   vượi quá 20 mm, lưỡi cưa sẽ mất tính ổn định (hình 3)

▪ Cần mài khe  thoát  phôi khi mài răng cưa  và  đảm  bảo kích thước khe hở như hình 4

 


Pict. No. 1


Pict. No. 2


Pict. No. 3


Pict. No. 4

 

We recommend to follow the below rules in order to reach the best cutting results:


  • Machine must be in good condition without vibrations
  • Flanges used to tighten the saw blades must be of the same diameter (about1/3 of the blade size)
  • Flanges must be clean and it is important to check their side run – out
  • Check the spindle of machine. It must be absolutely straight (picture 1)
  • Tips must always be sharpened with the original angles
  • See the most appropriate way on picture 2
  • If rebored by over 20mm, the blade loses its original attributes and its stability (picture 3)
  • It is needed to grind the top of chip limiters together with tip grinding and keep the oversize as picture 4

Nguồn: Woodworking Tools - Catalogue 2012 (A&B TOOLS) 

Các tin tức khác: