(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Sáu, 10/07/2020 19:29
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Đường kính lưỡi
:
125-215
Độ dày mảnh hợp kim
:
4.4-5.6
Độ dày lưỡi cưa
:
Đường kính trục
:
22-50
Số răng
:
20-24
Mã sản phẩm
:
PCD Conical Scoring Saw Blades
Lượt xem
:
5639
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Đường kính lưỡi
:
350-450
Độ dày mảnh hợp kim
:
4.0-4.8
Độ dày lưỡi cưa
:
3.0-3.5
Đường kính trục
:
30-75
Số răng
:
60-84
Mã sản phẩm
:
77 TFZ/WZ
Lượt xem
:
5454
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Đường kính lưỡi
:
100-125
Độ dày mảnh hợp kim
:
2.8-3.6
Độ dày lưỡi cưa
:
Đường kính trục
:
22
Số răng
:
12+12
Mã sản phẩm
:
73FZ/WZ/KON
Lượt xem
:
5692
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Đường kính lưỡi
:
200-315
Độ dày mảnh hợp kim
:
3.2
Độ dày lưỡi cưa
:
2.2
Đường kính trục
:
30
Số răng
:
36-96
Mã sản phẩm
:
77 TFZ/WZ
Lượt xem
:
5660
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND