(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Sáu, 23/10/2020 09:59
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Loại sản phẩm
:
Lượt xem
:
11648
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Lượt xem
:
11753
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Lượt xem
:
7576
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Lượt xem
:
2640
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
400-1000mm
Độ dày mảnh hợp kim
:
0
Độ dày lưỡi cưa
:
2.8-3.0-3.54.0-4.5-5.0
Đường kính trục
:
30-40-50
Số răng
:
8x5
Mã sản phẩm
:
5333-40 KV25H
Lượt xem
:
3303
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
250-500mm
Độ dày mảnh hợp kim
:
0
Độ dày lưỡi cưa
:
2.2-2.4-2.8-3.0-3.2-3.5
Đường kính trục
:
30-80
Số răng
:
18-24-28
Mã sản phẩm
:
5311 A
Lượt xem
:
5544
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
200-600mm
Độ dày mảnh hợp kim
:
0
Độ dày lưỡi cưa
:
1.6-1.8-2.0-2.2-2.4-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0
Đường kính trục
:
30
Số răng
:
36
Mã sản phẩm
:
5311-36 KV36
Lượt xem
:
3048
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
80-400mm
Độ dày mảnh hợp kim
:
0
Độ dày lưỡi cưa
:
0.9-1.0-1.8-2.0mm
Đường kính trục
:
10-16-20-25-30mm
Số răng
:
60-90-100-120-140T
Mã sản phẩm
:
5314-NV,5316
Lượt xem
:
3250
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
200`600mm
Độ dày mảnh hợp kim
:
0
Độ dày lưỡi cưa
:
1.2-3.5mm
Đường kính trục
:
25-30mm
Số răng
:
80
Mã sản phẩm
:
5312-80 NV25
Lượt xem
:
3015
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
200-1000mm
Độ dày mảnh hợp kim
:
0
Độ dày lưỡi cưa
:
1.2-5.0mm
Đường kính trục
:
25-30-35-40-50mm
Số răng
:
56
Mã sản phẩm
:
5309 - 56 KV25
Lượt xem
:
4170
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND