(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Hai, 24/06/2019 21:07
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
PF 300L
Kích thước
:
3200x360mm on steel round bars
Lượt xem
:
5564
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
PF 300L
Kích thước
:
3200x360mm
Lượt xem
:
5259
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
PF 300L
Kích thước
:
2000x360mm
Lượt xem
:
5386
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
PF 300L
Kích thước
:
2000x360mm
Lượt xem
:
5793
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Giảm
10%
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
EURO 9 PK320A
Kích thước
:
3200x360mm
Lượt xem
:
3276
Giá thị trường
:
180,000,000 VND
Giá bán
:
162,000,000 VND
Tiết kiệm
:
18,000,000 VND
Giảm
11%
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
PK 320 A
Kích thước
:
2600x360mm
Lượt xem
:
5385
Giá thị trường
:
168,000,000 VND
Giá bán
:
149,000,000 VND
Tiết kiệm
:
19,000,000 VND
Giảm
11%
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
PK 250A
Kích thước
:
2000x360mm
Lượt xem
:
3004
Giá thị trường
:
129,000,000 VND
Giá bán
:
115,000,000 VND
Tiết kiệm
:
14,000,000 VND
Giảm
12%
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
0
Kích thước
:
0
Lượt xem
:
3063
Giá thị trường
:
95,000,000 VND
Giá bán
:
84,000,000 VND
Tiết kiệm
:
11,000,000 VND
Giảm
9%
Mã sản phẩm
:
MINIPROF AUTOMATIC
Kích thước
:
2300x1300x700mm
Lượt xem
:
7533
Giá thị trường
:
319,000,000 VND
Giá bán
:
289,000,000 VND
Tiết kiệm
:
30,000,000 VND