(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Sáu, 17/08/2018 20:13
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
300
Độ dày mảnh hợp kim
:
3.2
Độ dày lưỡi cưa
:
2.2
Đường kính trục
:
70(80)
Số răng
:
18+2+2
Mã sản phẩm
:
94.1 FZ+2+2
Lượt xem
:
1187
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
250
Độ dày mảnh hợp kim
:
3.2
Độ dày lưỡi cưa
:
2.2
Đường kính trục
:
70(80)
Số răng
:
16+2+2
Mã sản phẩm
:
94.1 FZ+2+2
Lượt xem
:
1248
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
180
Độ dày mảnh hợp kim
:
2.6
Độ dày lưỡi cưa
:
1.6
Đường kính trục
:
30
Số răng
:
16+2
Mã sản phẩm
:
94 FZ+2
Lượt xem
:
5045
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
200
Độ dày mảnh hợp kim
:
2.8
Độ dày lưỡi cưa
:
1.8
Đường kính trục
:
30
Số răng
:
16+2
Mã sản phẩm
:
94 FZ+2
Lượt xem
:
4991
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
250
Độ dày mảnh hợp kim
:
3.6
Độ dày lưỡi cưa
:
2.5
Đường kính trục
:
70(80)
Số răng
:
16+2
Mã sản phẩm
:
94 FZ+2
Lượt xem
:
5137
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
350
Độ dày mảnh hợp kim
:
4.0
Độ dày lưỡi cưa
:
2.8
Đường kính trục
:
70(75/80)
Số răng
:
20+2
Mã sản phẩm
:
94 FZ+2
Lượt xem
:
5071
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
300
Độ dày mảnh hợp kim
:
4.0
Độ dày lưỡi cưa
:
2.8
Đường kính trục
:
80
Số răng
:
80+2
Mã sản phẩm
:
0
Lượt xem
:
4834
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
315
Độ dày mảnh hợp kim
:
4.0
Độ dày lưỡi cưa
:
2.8
Đường kính trục
:
80
Số răng
:
18+2
Mã sản phẩm
:
94 FZ+2
Lượt xem
:
1443
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
Loại sản phẩm
:
Đường kính lưỡi
:
350
Độ dày mảnh hợp kim
:
4.0
Độ dày lưỡi cưa
:
2.8
Đường kính trục
:
70-75-80
Số răng
:
20+2
Mã sản phẩm
:
94 FZ+2
Lượt xem
:
1403
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND