(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Chủ Nhật, 19/05/2019 21:52
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Loại sản phẩm
:
Lượt xem
:
6886
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND

Vật liệu: HSS 6 % W - 1.3343 - M2, HSS 18% W - 1.3355 - T1, HLS 13 % Cr - 1.2379 - D2, DS - 1.2067 - TOOL STEEL

Ứng dụng: Gia công gỗ ván công nghiệp

Máy: Máy bào phẳng

Đặc điểm:

- Lưỡi bào chế tạo theo hệ mét và inches

-  Độ cứng từ 59 - 64 HRc

- Được nhiệt luyện trong lò luyện và kiểm tra bằng máy tính

-  Có thể sản xuất kích thước khác nhau

Vật liệu: HSS 6 % W - 1.3343 - M2, HSS18 % W - 1.3355 - T1, HLS 13 % Cr -1.2379 - D2, DS - 1.2067 - TOOL STEEL              

Ứng dụng: Gia công gỗ ván và xà gồ                

Máy: Máy bào phẳng

Characteristics:

-   Planing knives are manufactured in metric system and in inches

- Hardness of planing knives 59 to 64 HRc

-    Heat  treatment  made  in  a  special computer-controlled furnace

-   Customized manufacture of planing knives of any dimensions

[L x H x S]

100 x 35 x 3,0

100 x 30 x 3,0

100 x 25 x 3,0

100 x 20 x 3,0

100 x 25 x 2,5

100 x 20 x 2,5

120 x 35 x 3,0

120 x 30 x 3,0

120 x 25 x 3,0

120 x 20 x 3,0

120 x 25 x 2,5

120 x 20 x 2,5

130 x 35 x 3,0

130 x 30 x 3,0

130 x 25 x 3,0

130 x 20 x 3,0

130 x 25 x 2,5

130 x 20 x 2,5

150 x 35 x 3,0

150 x 30 x 3,0

150 x 25 x 3,0

150 x 20 x 3,0

150 x 25 x 2,5

150 x 20 x 2,5

180 x 35 x 3,0

180 x 30 x 3,0

180 x 25 x 3,0

180 x 20 x 3,0

180 x 25 x 2,5

180 x 20 x 2,5

210 x 35 x 3,0

210 x 30 x 3,0

210 x 25 x 3,0

210 x 20 x 3,0

210 x 25 x 2,5

210 x 20 x 2,5

240 x 35 x 3,0

240 x 30 x 3,0

240 x 25 x 3,0

240 x 20 x 3,0

240 x 25 x 2,5

240 x 20 x 2,5

260 x 35 x 3,0

260 x 30 x 3,0

260 x 25 x 3,0

260 x 20 x 3,0

260 x 25 x 2,5

260 x 20 x 2,5

310 x 35 x 3,0

310 x 30 x 3,0

310 x 25 x 3,0

310 x 20 x 3,0

310 x 25 x 2,5

310 x 20 x 2,5

400 x 35 x 3,0

400 x 30 x 3,0

400 x 25 x 3,0

400 x 20 x 3,0

400 x 25 x 2,5

400 x 20 x 2,5

410 x 35 x 3,0

410 x 30 x 3,0

410 x 25 x 3,0

410 x 20 x 3,0

410 x 25 x 2,5

410 x 20 x 2,5

450 x 35 x 3,0

450 x 30 x 3,0

450 x 25 x 3,0

450 x 20 x 3,0

450 x 25 x 2,5

450 x 20 x 2,5

500 x 35 x 3,0

500 x 30 x 3,0

500 x 25 x 3,0

500 x 20 x 3,0

500 x 25 x 2,5

500 x 20 x 2,5

510 x 35 x 3,0

510 x 30 x 3,0

510 x 25 x 3,0

510 x 20 x 3,0

510 x 25 x 2,5

510 x 20 x 2,5

530 x 35 x 3,0

530 x 30 x 3,0

530 x 25 x 3,0

530 x 20 x 3,0

530 x 25 x 2,5

530 x 20 x 2,5

610 x 35 x 3,0

610 x 30 x 3,0

610 x 25 x 3,0

610 x 20 x 3,0

610 x 25 x 2,5

610 x 20 x 2,5

640 x 35 x 3,0

640 x 30 x 3,0

640 x 25 x 3,0

640 x 20 x 3,0

640 x 25 x 2,5

640 x 20 x 2,5

710 x 35 x 3,0

710 x 30 x 3,0

710 x 25 x 3,0

710 x 20 x 3,0

710 x 25 x 2,5

710 x 20 x 2,5

810 x 35 x 3,0

810 x 30 x 3,0

810 x 25 x 3,0

810 x 20 x 3,0

810 x 25 x 2,5

810 x 20 x 2,5

910 x 35 x 3,0

910 x 30 x 3,0

910 x 25 x 3,0

910 x 20 x 3,0

910 x 25 x 2,5

910 x 20 x 2,5

1000 x 35 x 3,0

1000 x 30 x 3,0

1000 x 25 x 3,0

1000 x 20 x 3,0

1000 x 25 x 2,5

1000 x 20 x 2,5

1010 x 35 x 3,0

1010 x 30 x 3,0

1010 x 25 x 3,0

1010 x 20 x 3,0

1010 x 25 x 2,5

1010 x 20 x 2,5

1050 x 35 x 3,0

1050 x 30 x 3,0

1050 x 25 x 3,0

1050 x 20 x 3,0

1050 x 25 x 2,5

1050 x 20 x 2,5

1220 x 35 x 3,0

1220 x 30 x 3,0

1220 x 25 x 3,0

1220 x 20 x 3,0

1220 x 25 x 2,5

1220 x 20 x 2,5

L: Chiều dài (mm);  H: Chiều rộng (mm);  S: Chiều dày (mm)

L: Length (mm); H: Width (mm); S: Thickness (mm)

Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ email (*)
Nội dung