(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Chủ Nhật, 19/05/2019 21:23
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Loại sản phẩm
:
Lượt xem
:
6888
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND

Vật liệu: HSS 6%W - 1.3343 - M2, HSS  18%W  -  1.3355  -  T1,  HLS 13%Cr - 1.2379 - D2

Ứng dụng: Cắt gỗ ván công nghiệp, gỗ tấm

Máy: Máy bào, máy phay

Đặc điểm:

-   Lưỡi bào có rãnh chế tạo tiêu chuẩn hệ mét và hệ inch.

-  Chế tạo các kích thước theo đơn đặt hàng

-  Độ cứng 58 - 63 HRc theo yêu cầu của khách hàng

-  Được nhiệt luyện trong lò luyện và kiểm tra bằng máy tính

-  Răng nghiêng góc 60O - 90O

-  Biên độ dao cắt góc: Tiêu chuẩn 45o + định hướng biên 0,5 mm, sản xuất theo đơn đặt hàng

-  Góc nghiêng 45o, loại góc khác do yêu cầu của khách hàng

Material: HSS 6%W -  1.3343 -  M2, HSS 18%W - 1.3355 - T1, HLS 13%Cr - 1.2379 - D2

Application: Profile cutting, machining of wood boards and balks

Machine:    Shapers,    multisided   profile cutting millers, planers and thicknessers

Characteristics:

-  Serrated back knives in metric and inch sizes

-    Customized  manufacture  of  serrated back knives of any dimensions

-  Hardness: 58 to 63 HRc, at customer’s request other hardness

-  Heat  treatment  made  in  a  special computer controlled furnace

-  60o and 90o serration

-  Angle of cutting edge: Standard 45o + peripheral land 0.5 mm, other angle at customer’s request

- Level angle 45O, other angle at customer’s request

[L x H x S]

30 x 50 x 8

30 x 60 x 8

30 x 40 x 8

30 x 80 x 8

30 x 40 x 6

30 x 50 x 6

30 x 60 x 6

30 x 30 x 4

30 x 40 x 4

40 x 50 x 8

40 x 60 x 8

40 x 40 x 8

40 x 80 x 8

40 x 40 x 6

40 x 50 x 6

40 x 60 x 6

40 x 30 x 4

40 x 40 x 4

50 x 50 x 8

50 x 60 x 8

50 x 40 x 8

50 x 80 x 8

50 x 40 x 6

50 x 50 x 6

50 x 60 x 6

50 x 30 x 4

50 x 40 x 4

60 x 50 x 8

60 x 60 x 8

60 x 40 x 8

60 x 80 x 8

60 x 40 x 6

60 x 50 x 6

60 x 60 x 6

60 x 30 x 4

60 x 40 x 4

70 x 50 x 8

70 x 60 x 8

70 x 40 x 8

70 x 80 x 8

70 x 40 x 6

70 x 50 x 6

70 x 60 x 6

70 x 30 x 4

70 x 40 x 4

80 x 50 x 8

80 x 60 x 8

80 x 40 x 8

80 x 80 x 8

80 x 40 x 6

80 x 50 x 6

80 x 60 x 6

80 x 30 x 4

80 x 40 x 4

100 x 50 x 8

100 x 60 x 8

100 x 40 x 8

100 x 80 x 8

100 x 40 x 6

100 x 50 x 6

100 x 60 x 6

100 x 30 x 4

100 x 40 x 4

130 x 50 x 8

130 x 60 x 8

130 x 40 x 8

130 x 80 x 8

130 x 40 x 6

130 x 50 x 6

130 x 60 x 6

130 x 30 x 4

130 x 40 x 4

150 x 50 x 8

150 x 60 x 8

150 x 40 x 8

150 x 80 x 8

150 x 40 x 6

150 x 50 x 6

150 x 60 x 6

150 x 30 x 4

150 x 40 x 4

180 x 50 x 8

180 x 60 x 8

180 x 40 x 8

180 x 80 x 8

180 x 40 x 6

180 x 50 x 6

180 x 60 x 6

180 x 30 x 4

180 x 40 x 4

210 x 50 x 8

210 x 60 x 8

210 x 40 x 8

210 x 80 x 8

210 x 40 x 6

210 x 50 x 6

210 x 60 x 6

210 x 30 x 4

210 x 40 x 4

230 x 50 x 8

230 x 60 x 8

230 x 40 x 8

230 x 80 x 8

230 x 40 x 6

230 x 50 x 6

230 x 60 x 6

230 x 30 x 4

230 x 40 x 4

260 x 50 x 8

260 x 60 x 8

260 x 40 x 8

260 x 80 x 8

260 x 40 x 6

260 x 50 x 6

260 x 60 x 6

260 x 30 x 4

260 x 40 x 4

500 x 50 x 8

500 x 60 x 8

500 x 40 x 8

500 x 80 x 8

500 x 40 x 6

500 x 50 x 6

500 x 60 x 6

500 x 30 x 4

500 x 40 x 4

600 x 50 x 8

600 x 60 x 8

600 x 40 x 8

600 x 80 x 8

600 x 40 x 6

600 x 50 x 6

600 x 60 x 6

600 x 30 x 4

600 x 40 x 4

635 x 50 x 8

635 x 60 x 8

635 x 40 x 8

635 x 80 x 8

635 x 40 x 6

635 x 50 x 6

635 x 60 x 6

635 x 30 x 4

635 x 40 x 4

650 x 50 x 8

650 x 60 x 8

650 x 40 x 8

650 x 80 x 8

650 x 40 x 6

650 x 50 x 6

650 x 60 x 6

650 x 30 x 4

650 x 40 x 4

L: Chiều dài (mm); H: Chiều rộng (mm);  S: Chiều dày (mm)                            L: Length (mm); H: Width (mm); S: Thickness (mm)


Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ email (*)
Nội dung