(0 ) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn
Thứ Tư, 03/03/2021 11:58
Số lượt truy cập: 1995098 lượt
Loại sản phẩm
:
Mã sản phẩm
:
Đường kính mũi (phi)
:
Lượt xem
:
5448
Giá gốc
:
VND
Giá bán
:
VND
Tiết kiệm
:
0 VND
 

Specification

Dimensions

Accuracy  
 
  code reading mm mm class  
 
   

 

     
 
 
           
  Outside micrometer ČSN 25 1420 DIN 863        
  7002 0.01 0-25      
  7004 0.01 25-50    

  7006 0.01 50-75    

  7008 0.01 75-100        
  7011 0.01 100-125        
  7013 0.01 125-150        
  7015 0.01 150-175        
  7017 0.01 175-200    

  7019 0.01 200-225        
  7021 0.01 225-250        
  7023 0.01 250-275        
  7025 0.01 275-300    

  7025.0 0.01 100-200        
  7026.0 0.01 200-300        
  7026 0.01 300-400    

  7027 0.01 400-500    

  7027.1 0.01 500-600    
 
  7027.2 0.01 600-700    

  7027.3 0.01 700-800    

  7027.4 0.01 800-900    
 
  7027.5 0.01 900-1000    

     
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ email (*)
Nội dung